محتويات 

Dr. Lucas
مراسم يادبود
يکمين سال درگذشت
چهره‌ی ماندگار مهندسی کشور
زنده‌ياد دکتر کارولوکس
يکشنبه 19 تيرماه 1390
ساعت 9:30 تا 11:00
آمفی‌تئاتر دانشکده‌


 

شاگردان

[در حال تكميل: چنانچه ركورد مورد نظر شما در اين ليست وجود ندارد  مي‌توانيد با موضوع students به ايميل webmaster@lucas.ut.ac.ir  اطلاع‌رسانى نماييد.]

رشیدیان، بیژن
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق الكترونیك، تاريخ دفاع: 1367
روشهای آنالیز مدارات غیر خطی در حالت دائمی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فخرائی، مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق، تاريخ دفاع: 1367
حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی با سخت افزار و كامپیوترهای نوروتیك
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

یزدان پناه، محمدجواد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1367
بررسی پایداری گذرا در سیستمهای قدرت با روشهای مستقیم
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فضلیان، علی اكبر
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1369
كار برد شبكه های عصبی در كنترل تطبیقی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

دبیری، داریوش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1370
تحمین زاویه‌ى ورود
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

دیهول، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1370
بررسی روش بهینه سازی مشابه سازی آب دادن فولاد
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

غضنفری، عباس
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1370
سیستم خبره بازشناسی گفتار با تحقق شبكه عصبی فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فلاح، مرتضی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق الكترونیك، تاريخ دفاع: 1370
كاربرد فیلتر كالمن وفقی دربازسازی تصویر
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

كلانتری، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1370
تشخیص و شناسائی عیب توسط شبكه عصبی كوهونن
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مهدوی، بهنام
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1370
الگوریتمهای بهمینه سازی تصادفی(ژنتیك و تكاملی)

نقش استاد: راهنمای پایان نامه

موحدین، محمدرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق الكترونیك، تاريخ دفاع: 1370
تشخیص خودكارگفتاربه كمك شبكه های عصبی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

میرزایی، رحمت الله
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1370
تحلیل مدارات و سیستمهای غیر خطی با تكیه بر روش ولتراو به كمك كامپیوتر
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

وكیل باغمیشه، محمدتقی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق الكترونیك، تاريخ دفاع: 1370
استفاده ازشبكه های عصب برای تحقیق پردازشگر استنتاجی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

یزدی زاده، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1370
طراحی و ساخت آرایه های سیسترلیك و كاربرد در مسائل مهندسی برق
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

بدیع زادگان، شجاع الدین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق الكترونیك، تاريخ دفاع: 1371
الگوریتم های حل معادلات چند مجهولی(غیر خطی) جبر كلیدی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

طباطبائی، وحید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1371
استخراج مشخصه ها و پیش پردازش سیگنال صحبت به منظور درك كلمات
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عظیمی سجادی، بابك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1371
درك صحبت مستقل از گوینده برای كلمات منفرد فارسی با تعداد محدود
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فهیمی، بابك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1371
طراحی كنترلرمبتنی بر قاعده به یاری شبكه های عصبی مصنوعی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

تیزقدم، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1372
طراحی یك سیستم هوشمند جهت كنترل فرایندهای صنعتی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عسگری مارنانی، جواد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1372
شناسایی یك سیم در محیط های فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فرشاد، محسن
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1372
كنترل هوشمند ترافیك
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

طالبی، هادی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1373
مسیریابی هوشمند در ترافیك شهری
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فاتحی، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1373
طراحی و تنظیم كنترل كننده های هوشمند برای فرآیندهای صنعتی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

محمدی، مجید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1373
وسعه روشهای یادگیری، یادگیری تقویت شده شبكه های فازی- عصبی برای آونگ وارونه
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ناهید مباركه، بابك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق، تاريخ دفاع: 1373
توسعه روشهای یادگیری در شبكه های عصبی مصنوعی و سیستمهای خبره فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

بابائی، احمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر، تاريخ دفاع: 1374
طراحی و پیاده سازی یك پردازشگر شبكه عصبی استنتاجی با قابلیت یادگیری روی چیپ
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حجازی، محمودرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1374
شخیص غدد سرطانی در ماموگرامها با استفاده از شبكه های عصبی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مرادی، محمدحسن
دکترا، دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده فنی مهندسی . گروه مهندسی برق . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1374
توسعه سیستمهای كنترل فازی - عصبی و كاربرد آنهادر دست سیبرنتیكی و تزریق دارو
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مرتضوی محمدآبادی، داریوش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1374
بازشناسی گفتار توسط شبكه های عصبی دینامیك
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

نجاراعرابی، بابك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1374
سیستمهای فازی آماری و شناسایی آنها
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

نقیبی سیستانی، محمدباقر
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1374
شخیص هوشمند كاركرد بیولوژیكی پروتئینها
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

تابش، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1375
تحقیق الگوریتم‌های تطابق الگو و تطابق بهینه زیر رشته‌ها
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حاجی آقاجانی، مسعود
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1375
كنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری تقویتی برای كنترل دور موتور
dc مجموعه وارد - لیونارد
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حمیدی، حمیدرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر، تاريخ دفاع: 1375
جداسازی رویدادهای زلزله ای توسط شبكه های عصبی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

دلشاد پور، سیامك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق الكترونیك، تاريخ دفاع: 1375
پیاده سازی سخت افزاری شبكه عصبی هانچیلد برای حل مسایل برنامه ریزی خطی و مربعی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

قپانداركاشانی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1375
كنترل عصبی - فازی از طریق نقاد یك زیرشبكه ترافیكی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

لهراسبی، اسفندیار
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1375
كنترل عصبی- فلزی یك شریان ترافیكی با استفاده از نقاد
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

موحدیان، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1375
توسعه الگوهای كنترل شناختی برای برنامه ریزی اقتصادكلان
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

قوام زاده، محمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1376
پیش بینی در بازارهای سازمان یافته معاملات
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

جذبی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1377
توسعه روشهای یادگیری تقویتی در كنترل هوشمند و كاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی آن
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

راعی، رضا
دکترا، دانشگاه تهران . دانشکده مدیریت . علوم اداری و مدیریت . علوم انسانی . مدیریت مالی، تاريخ دفاع: 1377
طراحی مدل سرمایه‌گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی (شبكه‌های عصبی
)
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

صفایی صدر، رضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1377
مطالعه پتانسیل برانگیخته شنوائی
(AEP) با استفاده از ویولت و منطق فازی
نقش استاد: مشاور علمی

علیشاهی، افرا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1377
طراحی و پیاده سازی عاملهای هوشمنداری بازیابی اطلاعات در یك پایگاه داده های توزیع شده
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مرجوی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1377
كنترل هوشمند موتور
SR
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حسینی نجم‌آبادی، حمیدعلی


کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1378
تشخیص برخی از بیماریهای ژنتیك انسانی بوسیله ویژگیهای خطوط پوستی كف و دست و شبكه‌های عصبی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ربانی موسویان، حمید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1378
طراحی و پیاده سازی عامل مدلساز كاربر در یك محیط چند عاملی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

علی حسینی، حمید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1378
تشخیص برخی از بیماریهای ژنتیك انسانی بوسیله ویژگیهای خطوط پوستی كف دست و شبكه های عصبی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مطلب پور علیشاهی، حسین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر . معماری كامپیوتر، تاريخ دفاع: 1378
زمان بندی گراف های جریان داده با استفاده از الگوریتم های ژنتیكی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ملتی راد، پیوند
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1378
كنترل بدون حسگربرای موتورهای
Switched Relutance
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ناجی، حمیدرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر . معماری كامپیوتر، تاريخ دفاع: 1378
مسیریابی و موازنه بار در شبكه های ارتباطی با استفاده از الگوریتمهای زیستی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

نوری وند، افشین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق مخابرات، تاريخ دفاع: 1378
ازشناسی گوینده مستقل از متن بر اساس گفتار تلفنی توسط شبكه های عصبی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

جعفر پور، فرهاد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1379
توسعه سیستم های انتخاب هوشمند مجموعه سهان (حل مساله توزیع هوشمند تلاشها
)
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

شركاء، مجید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1379
كنترل نویز و لرزش با منشاهای مختلف در موتور
SR
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

پزشكی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1380
الگوریتم همسان سازی با تاكید بر همسان سازی وفقی كانال های چند ورودی - چند خروجی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

خدابخش، حجت
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1380
پیشگویی خواص ماكروملكولها با استفاده از روشهای مبتنی بر منطق فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

صمدزادگان، فرهاد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه نقشه برداری . رشته مهندسی عمران . نقشه برداری، تاريخ دفاع: 1380
تشخیص و بازسازی اتوماتیك اشیاء سه بعدی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و تئوری ادغام
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عرفا، سامان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1380
توسعه روشهای یادگیری مورد - پایه و كاربرد آن در طراحی و تنظیم سیستمهای كنترل حركتی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فتوره چی، مهرداد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1380
توسعه روش یادگیری عاطفی برای سیستم های چند متغیره و سیستم های با اهداف چندگانه
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فرسیو، سینا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1380
تشخیص وبرآورد هوشمند درگیری كلیدی در بیماران
SLE
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

قدرقدرجهرمی، آرش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1380
تعیین مقاطع زمانی مناسب برای تبادل پیام بین عاملها در یك محیط چند عامله بصورت برخط
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

قمی، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1380
نقش همبافت در ساختار ذهنی عاملهای هوشمند
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

سحاب، نازنین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1381
انتخاب؛ طراحی و برنامه نویسی یك پردازشگر مناسب برای پیاده سازی سیستم كنترل هوشمند
SR
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عبدی، جواد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1381
كاربرد روش یادگیری تفاوت زمانی در مهندسی كنترل
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ولی زادگان، حامد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1381
پیش بینی هوشمند هوای فضا
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

خورشید، صدیقه
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده مدیریت . گروه مدیریت صنعتی . رشته مدیریت صنعتی، تاريخ دفاع: 1382
طراحی یك مدل فازی ژنتیك برای بهبود اثر بخشی تصمیمات تیم های تصمیم گیرنده بر مبنای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

رشیدی، فرزان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1382
نقش همبافت در یادگیری عاطفی و كاربردهای كنترلی آن
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عباسپور، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1382
پیاده سازی هوشمند انتخاب مجموعه سهام با یادگیری
Q عاطفی چند معیاره
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

فاطمی زاده، عمادالدین
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1382
توسعه روش های انطباق و پیچش تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

قلی پوربابلی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1382
توسعه یك سیستم هشدار برای ماهواره ها
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مسطورعشق، سحر
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1382
همكاری در یادگیری در عامل‌ها با نواحی خبرگی متفاوت
نقش استاد: مشاور علمی

میرفتاح، محمد رضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1382
همكاری در یادگیری میان عاملهای غیرهمسان
نقش استاد: مشاور علمی

وهابیان تهرانی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1382
اصلاح سیستم هدایت یك موشك زمین به هوا با روش مدل های چندگانه فیلتر كالمن
نقش استاد: مشاور علمی

اسدی شیرزی، متعال
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی مكانیك . مكانیك طراحی كاربردی، تاريخ دفاع: 1383
كنترل تلفیقی هوشمند
CIC تصمیم سازی هوشمند در مجموعه های چند عاملی (چند رباتی)
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

آزادی پرند، فرشته
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده فنی مهندسی، تاريخ دفاع: 1383
سیستم چند عاملی همكار برای همجوشی اطلاعات وب
نقش استاد: مشاور علمی

پاكدامن نائینی، مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1383
طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند پرداخت تسهیلات بانكی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

جلیلی خراجو، مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1383
كنترل پیش‌بین غیرخطی به كمك شبكه‌های عصبی و فازی-عصبی و كاربرد‌های آن
نقش استاد: مشاور علمی

حسینی آریا، عنایت
کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی . مهندسی نقشه برداری . سنجش از راه دور، تاريخ دفاع: 1383
طبقه‏
‎‎‏بندی تصاویر ماهواره‏‎‎‏ای چندطیفی با استفاده از شبكه‏‎‎‏های عصبی مصنوعی
نقش استاد: مشاور علمی

رضائی، علی
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده منابع طبیعی . گروه احیای مناطق خشك وكوهستانی . علوم ومهندسی ابخیزداری، تاريخ دفاع: 1383
مدلسازی منطقه ای دبی های اوج زیر حوزه های آبخیز سد سفید رود با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

شهابی فر، مریم
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی معدن . رشته معدن اكتشاف، تاريخ دفاع: 1383
تخمین ذخیره بخش شرقی كانسار سرب و روی مهدی آباد یزد با تكنیک شبكه عصبی
نقش استاد: مشاور علمی

صادق‌زاده، آرش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1383
كنترل پیش‌بین موتور سوییچ رلوكتانس
نقش استاد: مشاور علمی

ظفرحیدری، فرید
کارشناسی ارشد، دانشکده تهران . دانشکده مدیریت . علوم انسانی، تاريخ دفاع: 1383
توسعه مدل ارزیابی آمادگی الكترونیكی جهت به كارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات ‏
(ICT)‏ در صنایع و بخش های اقتصادی ایران
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عالمی، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1383
طراحی و پیاده سازی نمونه یك سیستم بانكداری الكترونیكی (شعبه مجازی
)
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عزیزیان، میترا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی معدن . رشته معدن اكتشاف نفت، تاريخ دفاع: 1383
تخمین پارامترهای پتروفیزیكی با استفاده از نشانگرهای لرزهای به كمك شبكه عصبی در یكی از میادین جنوبغربی ایران
نقش استاد: مشاور علمی

كریمی، محمدمهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1383
جداسازی هیپوكمپوس و آمیگدالا در تصاویر ‏
MRI‏ مغزی با استفاده از ارگانیزمهای تغییر شكل یابنده قانونمند
نقش استاد: مشاور علمی

منشی، آصف علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشکده مدیریت . فن‌آوری . علوم انسانی . سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، تاريخ دفاع: 1383
طراحی مدل مناسب برای مدیریت ارتباط الكترونیكی با مشتریان ‏
(eCRM)‏ با استفاده از تكنولوژیهای هوشمندی تجارت
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مولوی، فریدحسین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشکده مدیریت . علوم اداری و مدیرت . علوم انسانی . سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، تاريخ دفاع: 1383
كاربرد هوش تجاری در بهبود كیفیت بازرسی و نظارت مؤسسات مالی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

یوسفی، مصطفی
کارشناسی ارشد، دانشگاه ترببیت مدرس . دانشکده فنی مهندسی . رشته مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی، تاريخ دفاع: 1383
كاربرد داده كاوی در بررسی مسائل نیروی انسانی یك سازمان - رابطه با كارایی
نقش استاد: مشاور علمی

احمدشعربافی، مازیار
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1384
استفاده از یادگیری تقویتی - عاطفی در محیطکهای پیچیده و سریع نظیر محیط نجات
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

اسماعیل زاده، هادی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1384
پیاده سازی
SOC شبكه های عصبی با الهام زیستی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حاتمی یزد، محمود
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1384
روش‌های هوشمند در پیش‌بینی و مدیریت ریسك وام
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حاجیان حسین آبادی، علیرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . موسسه ژئوفیزیك . گروه فیزیك زمین . رشته ژئوفیزیك، تاريخ دفاع: 1384
تخمین عمق آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از شبكه های عصبی
نقش استاد: مشاور علمی

خدایاری فرد، سارا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1384
كاربرد یادگیری جهت ایجاد تحمل خطا در سیستم تولید مبتنی بر عامل
نقش استاد: مشاور علمی

دانشور، روزبه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1384
بررسی اثرات انتخاب محیط به عنوان بستری برای محقق سازی ارتباط در سیستمهای گسترده
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

روحانی، حسین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی مكانیك . مكانیك طراحی كاربردی، تاريخ دفاع: 1384
طراحی مكانیكی موتور
SR و الگوریتم كنترلی آن
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

شریفی، جواد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1384
توسعه سیستم هشدار هوشمند برای ماهواره‌ها
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

شعربافی، مازیار احمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشکده فنی، تاريخ دفاع: 1384
استفاده از یادگیری تقویتی- عاطفی در محیط های پیچیده و سریع نظیر محیط نجات
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

صفارپور، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی مكانیك . مكانیك طراحی كاربردی، تاريخ دفاع: 1384
كنترل عاطفی سیستم تعلیق فعال
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

طلایی، محسن
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1384
كنترل موجودی انبار در یك زنجیره تامین چند عامله با استفاده از یادگیری تقویتی
نقش استاد: مشاور علمی

عاشوری، مریم
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1384
كاربرد سیاست بازار در بهبود عملكرد سیستم های چند عامله
نقش استاد: مشاور علمی

عموئی كلاره، مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1384
پردازش تكاملی میان دادهکهای آزمون و طراحی نرم‌افزار
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

كرمانیان، داریوش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده مدیریت . گروه مدیریت . مدیریت فن آوری واطلاعات، تاريخ دفاع: 1384
كارگیری رویكرد عامل گرا و تكنولوژی سرویس دهنده اطلاعاتی وب در جهت توسعه سیستم مدیریت زنجیره تامین شركت مگاموتور و بررسی تاثیر استفاده از تكنولوژی وب در مقایسه با وضعیت فعلی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

كریمی زندی، روشنك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1384
پیش بینی وقایع خورشیدی با استفاده از داده های زمینی و فضایی با مقیاسهای زمانی كوتاه
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

كریمی، رسول
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1384
طراحی پروتكل مبتنی بر بازار برای تشكیل زنجیره تامین
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

محمدی میلاسی، رسول
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1384
كنترل هوشمند ماشین لباسشویی و كاربرد موتور
SR در آن
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

محمدی، لادن
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی معدن . رشته معدن اكتشاف، تاريخ دفاع: 1384
تخمین ذخیره بخش جنوب غرب كانسار سرب و روی مهدی آباد یزد به روش نروفازی
نقش استاد: مشاور علمی

مصلحی، عادل
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده مدیریت . گروه مدیریت . مدیریت فن آوری واطلاعات، تاريخ دفاع: 1384
توسعه ابزاری جهت سنجش سرمایه های دانسته ای در یك صنعت یا بخش اقتصادی منتخب در ایران (با رویكردی بر صنعت بیمه
)
نقش استاد: مشاور علمی

ناصری، سپیده
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1384
بررسی انتخاب هوشمند نحوه سرمایه گذاری با یادگیری
Q
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

الفتی، حامد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1385
طراحی واسط انسان, ماشین برای آنالیز مفهوم
interoperability در سامانه های كنترل میدان
نقش استاد: مشاور علمی

آلانی‌آذر، سامان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته فناوری اطلاعات، تاريخ دفاع: 1385
طراحی مفهومی یك سیستم مبتنی بر عاملکهای هوشمند برای مدیریت زنجیره تامین مطالعه موردی در شركت مطرح شده در مسابقه زنجیره تامین
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

بابایی، طاهره
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
توسعه روشهای مدلسازی پیش بینی کوتاه و بلند مدت هوشمند و پیاده سازی آنها برای سریهای زمانی پیچیده و بر گرفته از طبیعت
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

باقری یزدی، عباس
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
شناسایی مستقل از قلم متون چاپی فارسی با استفاده از مدل مخفی ماركف
نقش استاد: مشاور علمی

پدرام، اردوان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
پیاده سازی سخت افزاری شبكه نوروفازی با الگوریتم لولیمات با پردازش موازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

تبرزد، محمدعلی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته فناوری اطلاعات، تاريخ دفاع: 1385
طراحی و پیاده سازی یك فروشگاه الكترونیك به وسیله عامل‌های نرم‌افزاری
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

خاموشی، روح‌الله
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
سیستم‌های تكین فازی و شناسایی آنها
نقش استاد: مشاور علمی

رمضانی‌نژاد، یوسف
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
تركیب اطلاعات به كمك معماری
Subsumption الهام گرفته از سیستم عصبی انسان
نقش استاد: مشاور علمی

زرنانی، اشكان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
داده كاوی فضایی و كاربرد آن در كسب و كار هوشمند بانك
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

سروش ارزانی، الهه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته فناوری اطلاعات، تاريخ دفاع: 1385
یك پروتكل پرداخت امن برای دستگاه‌های تلفن همراه
نقش استاد: مشاور علمی

سلیمی، محمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده مدیریت . گروه مدیریت . مدیریت فن آوری واطلاعات، تاريخ دفاع: 1385
طراحی یك مدل سیستم اطلاعاتی و انباره داده جهت تحلیل داده و اكتشاف معرفت (دانش) در شركت های عمرانی
نقش استاد: مشاور علمی

شریفی، مریم
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده هنرهای زیبا . گروه طراحی صنعتی . طراحی صنعتی، تاريخ دفاع: 1385
تختخواب محافظ انسان به لحاظ عملكردی و استیتیكی در برابر ریزش آوار زلزله ( نظری) طراحی تختخواب محافظ انسان در برابر ریزش آوار زلزله (عملی
)
نقش استاد: مشاور علمی

عاشقان، محمد مصطفی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1385
ارزیابی ریسك با استفاده از منطق فازی و نظریه شواهد دمپستر شافر
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عطری نژاد، حمیدرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر معماری كامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
پیش بینی روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس به وسیله سری زمانی گارچ
نقش استاد: مشاور علمی

علی محمدزاده، رحمان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته فناوری اطلاعات، تاريخ دفاع: 1385
داده كاوی از مستندات
XML
نقش استاد: مشاور علمی

قشلاقی آذر، محمد


کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
آموزش رفتار و ساختار ذهنی یك عامل رفتارگرای نرم با استفاده از یادگیری تقویتی


نقش استاد: مشاور علمی

كاظمیان، عبدالمجید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1385
تركیب اطلاعات طبقه‌بندی كننده‌های ساختار دوم پروتئین‌ها
نقش استاد: مشاور علمی

كیهان یپور، امیرحسین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1385
طراحی و پیاده‌سازی معماری چند عامله هوشمند برای ابرموتورهای جستجوی وب براساس نظریه تركیب اطلاعات
نقش استاد: مشاور علمی

وهابی جیقه، عبدالحسین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1385
شناسایی و تصحیح داده های نامناسب, انتخاب ورودی و بهبود روش ها در پیش بینی باركوتاه مدت
نقش استاد: مشاور علمی

ارجمندی، فرزاد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1386
بررسی مساله زمان بندی در ویژگی
Interoperability برای سامانه های كنترل میدان
نقش استاد: مشاور علمی

بارونیان، كریستین
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . موسسه ژئوفیزیك . گروه فیزیك زمین . رشته ژئو فیزیك - گرایش لرزه شناسی، تاريخ دفاع: 1386
كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی برای بدست آوردن مدل سرعت لرزه ای
نقش استاد: مشاور علمی

بیرقدار، یوسف
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . موسسه ژئوفیزیك . گروه فیزیك زمین . رشته ژئوفیزیك، تاريخ دفاع: 1386
یش بینی نفوذپذیری با استفاده از مدلسازی فازی عصبی
نقش استاد: مشاور علمی

حمزه، مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر معماری كامپیوتر، تاريخ دفاع: 1386
طراحی و پیاده سازی یك پردازشگر فازی برای سیستم های بلادرنگ
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

حیدریان شهری، سعید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1386
یادگیری مفاهیم به كمك شبكه های بیزی
نقش استاد: مشاور علمی

رضائی یوسفی، محمد مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1386
انتخاب متغیرهای ورودی در شناسایی سیستم ها و كاربرد آن در پیش بینی سری زمانی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

سپهری راد، هدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1386
كاربرد روش های زیستی و اجتماعی در سیستم های پیشنهادگر
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

سلگی، قاسم
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . پردیس هنرهای زیبا . دانشكده هنرهای تجسمی . گروه طراحی صنعتی . رشته طراحی صنعتی، تاريخ دفاع: 1386
طراحی پنجره هوشمند
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

سیدآقازاده، بابك
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی مكانیك . مكانیك طراحی كاربردی، تاريخ دفاع: 1386
تحلیل ارتعاشات تارهای صوتی و بیماریکهای مربوط به آن به وسیله تبدیل ویولت
نقش استاد: مشاور علمی

شاهین فر، صالح
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . پردیس كشاورزی و منابع طبیعی . دانشكده علوم زراعی و دامی . گروه علوم دامی . گرایش ژنتیك و اصلاح دام، تاريخ دفاع: 1386
هوشمندسازی آزمون دختران گاوهای نر شیری با استفاده از شبكه های عصبی- فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

عبداله زاده، مجید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی مكانیك . مكانیك طراحی كاربردی، تاريخ دفاع: 1386
شبیه سازی عصبی- فازی- تطبیقی قیمت در یك زیر سیستم داخلی با اعمال ورودی های مؤثر
نقش استاد: مشاور علمی

فروزان ابراهیمی، شعله السادات
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1386
داده كاوی پیش بینی و آشكارسازی وقوع حمله صرعی در محیط های هوشمند
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

همایونی، هومن
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1386
طراحی كنترل كننده سلسله مراتبی ملهم از ساختار های بیولو‍ژیكی جهت كنترل راه رفتن روبات های دو پا
نقش استاد: مشاور علمی

احمدی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر سخت افزار، تاريخ دفاع: 1387
پیاده سازی سخت افزاری شبكه های عصبی با قابلیت تحمل پذیری خرابی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

امیری، فاطمه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر نرم افزار، تاريخ دفاع: 1387
آشكار سازی حمله با كمك تكنیكهای داده كاوی و داده گرا مانند منطق فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

پارساپور،امیر
کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان . دانشکده فنی مهندسی . رشته مهندسی برق قدرت، تاريخ دفاع: 1387
كنترل سرعت بدون حسگر موتور سوئیچ رلوكتانس با استفاده از كنترل كننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی
نقش استاد: مشاور علمی

پرستگاری،معین
کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان . دانشکده فنی مهندسی، تاريخ دفاع: 1387
بهبود طراحی كنترل كننده سرعت موتور القایی به روش كنترل برداری غیرمستقیم با استفاده از تخمین همزمان سرعت و پارامترهای موتور
نقش استاد: مشاور علمی

پور بابایی، بهاره
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1387
طبقه‌بندی و پیش‌بینی سیگنالهای
ECG در یك محیط هوشمند با رویكرد تركیب اطلاعات
نقش استاد: مشاور علمی

جمالی قهدریجانی، محمد رضا
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1387
الگوهای طراحی وتبدیل مدل ها در معماری مدل محور سامانه های هوشمند بر تراشه
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

رحمتی، محسن
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده مدیریت . گروه مدیریت بیمه . رشته مدیریت مالی، تاريخ دفاع: 1387
انتخاب سبد سهام بهینه مبتنی بر
Value-at-Risk به عنوان معیار ریسك و با استفاده از الگوریتمهای فراابتكاری
نقش استاد: مشاور علمی

شمسی، موسی
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1387
آنالیز مبتنی بر تصویر اجزاء صورت انسان برای برنامه‌ریزی جراحیهای ترمیمی صورت
نقش استاد: مشاور علمی

علوی زاده، فاطمه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته فناوری اطلاعات، تاريخ دفاع: 1387
شبیه سازی رفتار اجتماعی در شرایط بحران با استفاده از سیستم های عاملگرا
نقش استاد: مشاور علمی

فارغ، سید علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده هنرهای زیبا . گروه هنرهای تجسمی . طراحی صنعتی، تاريخ دفاع: 1387
پارامترهای اعتمادپذیری محصول و كاربرد آن در طراحی گازسنج پرتابل
نقش استاد: مشاور علمی

فاضلی نیشابور، سپیده
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق بیوالكتریك، تاريخ دفاع: 1387
مدلسازی محاسباتی زبان بر پایه دیدگاه پیوندگرا
نقش استاد: مشاور علمی

فریدونیان، علیرضا
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق، تاريخ دفاع: 1387
طراحی سیستم یكپارچه اتوماسیون مدیریت شركت برق، مبتنی بر فناوری اطلاعات و در محیط جدید بازار
نقش استاد: مشاور علمی

محمدی قیماسی، حمزه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . موسسه ژئوفیزیك . گروه فیزیك زمین . رشته ژئوفیزیك، تاريخ دفاع: 1387
برون یابی طیف فركانسی به منظور بهبود قدرت تفكیك زمانی داده ‌های لرزه‌ای
نقش استاد: مشاور علمی

مردانی، سلیمه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده هنرهای زیبا . گروه طراحی صنعتی . طراحی صنعتی، تاريخ دفاع: 1387
طراحی مدل مفهومی خدمات آموزشی پروژه های تخصصی طراحی صنعتی با مطالعه موردی درس پروژه طراحی صنعتی(1
)
نقش استاد: مشاور علمی

مشتاقی، مسعود
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دوره شبانه قدیم . گروه دوره شبانه . رشته مهندسی كامپیوتر نرم افزار، تاريخ دفاع: 1387
داده كاوی با كاربرد در پیش بینی وقایع غیرمترقبه
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

منتظری، فائزه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر سخت افزار، تاريخ دفاع: 1387
توسعه یك چارچوب كارا از روش‌های تكاملی بهبود یافته برای طراحی سیستم‌ها
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

نقیب الحسینی، مریم
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده پزشكی . پزشكی . مهندسی پزشكی، تاريخ دفاع: 1387
ارائه ی یك مدل در سطح شناختی از عمل نوشتن حروف فارسی
نقش استاد: مشاور علمی

نوری داریانی، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1387
گسترش فازی تئوری بازی ها و كاربرد آن در تحلیل سیستم های قدرت تجدیدی ساختار یافته
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

اجل لوئیان، محمد مهدی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1388
یك چارچوب برای كنترل توجه در عامل های هوش مند
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ارجمندی نژاد، امید
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1388
مدل سازی دینامیكی رقابت میان خرده فروش های برق و تعیین تعرفه فروش
نقش استاد: مشاور علمی

اطهاری نیكوروان، حمیدرضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . پردیس هنرهای زیبا . دانشكده معماری . رشته تكنولوژی معماری، تاريخ دفاع: 1388
كاربرد هوش مصنوعی در انتخاب سیستم سازه ای ساختمان های بلند
نقش استاد: مشاور علمی

افشار، احمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . پردیس دانشكده های فنی . دانشكده مهندسی معدن . رشته مهندسی اكتشاف و معدن، تاريخ دفاع: 1388
مدل‌سازی بی‌هنجاریهای مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبكه های عصبی و روشهای كلاسیك
نقش استاد: مشاور علمی

امیرپور امرائی، سامان
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1388
طراحی ساختار عامل مفهوم گرا برای یادگیری به كمك مربی
نقش استاد: مشاور علمی

آرامی، آرش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1388
پیاده سازی كنترل توجه در مسائل تصمیم گیری
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

دزفولی، امیر
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1388
مدل سازی محاسباتی سوء مصرف مواد
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

ربیعی كناری، امیر
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی شیمی . رشته مهندسی شیمی داروسازی، تاريخ دفاع: 1388
شناسایی و مدل سازی "فرایند استخراج والرنیك اسید از گیاه والرین با استفاده از سیال فوق بحرانی" به روش هوش محاسباتی
نقش استاد: مشاور علمی

سواری، چیمن
کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا . پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی . علوم انسانی . سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، تاريخ دفاع: 1388
طراحی مدل اشتراك دانش در سازمان های مجازی با استفاده از رویكرد عامل گرایی
نقش استاد: مشاور علمی

شفیعی خوزانی، احمد رضا
کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان . دانشکده فنی . رشته مهندسی برق قدرت، تاريخ دفاع: 1388
كنترل بدون حسگر سرعت موتور سنكرون مغناطیس دائم داخلی با راندمان بالا بر اساس كاهش تلفات مسی
نقش استاد: مشاور علمی

ضرغام نژاد، آرش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق قدرت، تاريخ دفاع: 1388
بررسی استراتژی های توزیع قدرت در خودروهای تركیبی – برقی بر اساس سیكل رانندگی
نقش استاد: مشاور علمی

عابدی، میثم
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی معدن . رشته معدن اكتشاف، تاريخ دفاع: 1388
مدل‌سازی داده‌های گرانیسنجی زغال بیتومینه دهلران با شبكه عصبی و مقایسهی آن با روش‌های كلاسیك
نقش استاد: مشاور علمی

قربانی، امینه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته فناوری اطلاعات، تاريخ دفاع: 1388
تدوین و طراحی چارچوب مدیریت ریزش مشتری
نقش استاد: مشاور علمی

كیال، سیاوش
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1388
فراگیری نمادهای مشترك در سیستم های چند عامله
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

مهدیانی، حمیدرضا
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی کامپیوتر، تاريخ دفاع: 1388
ملاحظات پیاده سازی سخت افزاری سیستمهای هوشمند در نانوتكنولوژی
نقش استاد: مشاور علمی

میرمومنی، مسعود
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1388
مدل سازی و پیش بینی پدیده های نامتعارف در هوای فضا
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

همدانی، پگاه
کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان . دانشکده فنی . رشته مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، تاريخ دفاع: 1388
طراحی کنترل کننده هوشمند جهت کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی
(IPMSM) در محدوده بالاتر از سرعت نامی
نقش استاد: مشاور علمی

افشار، محمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1389
بررسی تاثیر خصوصیات فردی بر روند انتشار اطلاعات و رفتارها در شبكه‌های اجتماعی
نقش استاد: مشاور علمی

آسیایی طاهری، امیر
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1389
بررسی تأثیر ساختار ارتباطی بر روند انتشار در شبكه‌های پیچیده
نقش استاد: مشاور علمی

ذاكرمشفق، محمد
دکترای تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده فنی، تاريخ دفاع: 1389
بهینه سازی پارامترهای مدل عددی كیفیت آب به كمك روش های فرا-ابتكاری پیوندی
نقش استاد: مشاور علمی

سلیمانی بجستانی، حسین
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1389
پیش‌بینی وقوع حملات صرعی با استفاده از مدل عصبی-فازی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

صادقیه، علی
کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی . دانشکده مهندسی هوافضا، تاريخ دفاع: 1389
طراحی کنترل تطبیقی پرواز با رویکرد هوشمند
نقش استاد: مشاور علمی

فیوضی یوسفی، پوریا
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1389
شناسایی احساسات در گفتار با استفاده از روش طبقه بندی مبتنی بر شبكه-مدل های محلی
نقش استاد: راهنمای پایان نامه

میریان حسین آبادی، مریم السادات
دکتری تخصصی، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی هوش ماشین ورباتیك، تاريخ دفاع: 1389
ارائه چارچوبی برای یادگیری كنترل توجه در وظایفی با فضای ادراكی چندبعدی
نقش استاد: مشاور علمی

حقیر چهرقانی، مصطفی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی كامپیوتر نرم افزار، تاريخ دفاع: 1389
داده كاوی در
XML با استفاده ازالگوی مبتنی بر زیر درختهای پر تكرار
نقش استاد: مشاور علمی

صابر، جواد
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . دانشكده فنی . گروه مهندسی برق و کامپیوتر . رشته مهندسی برق كنترل، تاريخ دفاع: 1389
پدیده هرج و مرج: آیا نوسانات بازار انرژی علل غیر اقتصادی دارند؟
نقش استاد: راهنمای پایان نامه