محتويات 

Dr. Lucas
مراسم يادبود
يکمين سال درگذشت
چهره‌ی ماندگار مهندسی کشور
زنده‌ياد دکتر کارولوکس
يکشنبه 19 تيرماه 1390
ساعت 9:30 تا 11:00
آمفی‌تئاتر دانشکده‌


 

فيلم‌ها

  مراسم تشييع پيكر دكتر كارو لوكس

قسمت اول          قسمت دوم
  اداى احترام حضار به پيكر دكتر كارو لوكس

قسمت اول          قسمت دوم
  سخنرانى دكتر جبه‌دار در مراسم تشييع دكتر لوكس

قسمت اول          قسمت دوم
  سخنرانى همسر ذكتر لوكس در مراسم تشييع

قسمت اول