محتويات 

Dr. Lucas
مراسم يادبود
يکمين سال درگذشت
چهره‌ی ماندگار مهندسی کشور
زنده‌ياد دکتر کارولوکس
يکشنبه 19 تيرماه 1390
ساعت 9:30 تا 11:00
آمفی‌تئاتر دانشکده‌


 

افتخارات و دستاوردها

به عنوان يك نتيجه از سال‌هاي زيادى كه پروفسور لوكس به كارهاى آكادميك اختصاص داده بود، جايزه‌هاى متعددى را دريافت كرد، شامل انتخاب به عنوان چهره‌ى ماندگار فرهنگ و دانش ايران، 2006؛ انتخاب به عنوان چهره‌ى ماندگار جامعه‌ى مهندسان برق و الكترونيك ايران، 2004؛ جايزه‌ى بين‌المللى رتبه‌ى نخست هفدمين جشنواره‌ى خوارزمى در پژوهش‌هاى بنيادين، 2004؛ جايزه‌ ى رتبه‌ى نخست پروژه‌ى نمونه در نهمين جشنواره‌ى ابن سينا، 2008؛ جايزه‌ى پژوهشگر برجسته‌ى ايرانى SCOPUS، 2007؛ جايزه‌ى كميته‌ى دايمى سازمان كنفرانس اسلامى در همكارى علمى و تكنولوژيكى براى پژوهش‌هاى ممتاز، 2004؛ جايزه‌ى ناحيه‌ى 8 IEEE، 2000؛ نشان انجمن مهندسان و معماران ارمنستان، 1999؛ استاد نمونه‌ى برگزيده‌ى پرديس دانشكده‌هاى فنى و دانشكده‌ى مهندسى برق و كامپيوتر در هفتادمين سالگرد دانشگاه تهران، 2004؛ استاد نمونه‌ى وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 1996؛ استاد نمونه‌ى دانشگاه تهران، 1995 و 1993؛ و استاد نمونه وزارت نيرو، 1991. او همچنين افتخارات فراوانى را از كنفرانس‌هاى ملى و بين‌المللى متعددى دريافت كرده است، شامل كنگره‌ى جهانى اتوماسيون، 2004 و در نهايت او به طور دائم از سوى دانشجويان بسيار زيادش به عنوان يك استاد و پژوهشگر برجسته در مراسم‌هاى برگزارشده يا پشتيبانى شده توسط آنها تجليل شده است.


پروفسور كارو لوكس فقط به دليل وقف خود به عنوان يك استاد دانشگاه، اشتياقش به دانش، كنجكاو ى هميشگى و درخشندگى وى به عنوان پژوهشگر، دستيابى‌اش به مقام استاد نمونه، توانايى‌ او در برانگيختن تعداد زيادى دانشمند و دانشجوى جوان به خاطر نمى‌آيد، بلكه لبخند مليحى كه هميشه در صورت او ديده مى‌شد نيز يادآور اوست.


پروفسور لطفى ا. زاده، پدر منطق فازى، با شنيدن خبر فوت پروفسور لوكس در پيامى مى‌گويد: دوست دارم صدايم را به كسانى كه ناراحتى خود را به خاطر از دست دادن كارو لوكس ابراز مى‌كنند، برسانم. اين ضايعه‌ى بزرگى براى جامعه‌ى محاسبات نرم در سراسر جهان و بخصوص ايران است. او يك پژوهشگر برجسته، يك معلم وقف‌شده و شخصي بود كه مورد علاقه و احترام همه‌ى كسانى بود كه او را مى‌شناختند. ما او را از دست‌ داده‌ايم.