محتويات 

Dr. Lucas
مراسم يادبود
يکمين سال درگذشت
چهره‌ی ماندگار مهندسی کشور
زنده‌ياد دکتر کارولوکس
يکشنبه 19 تيرماه 1390
ساعت 9:30 تا 11:00
آمفی‌تئاتر دانشکده‌


 

زنده‌ياد پروفسور کارو لوکس

 

استاد فقيد دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپيوتر
پرديس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران